Medicīniskā ierīce - jebkurš instruments, aparāts, mehānisms, priekšmets vai materiāls (arī datorprogrammu nodrošinājums, kas nepieciešams ierīces lietošanai atbilstoši instrukcijai), kuru lieto vienu pašu vai kombinācijās, izmantojot ārstniecībā slimību diagnostikai, profilaksei, novērošanai, ārstēšanai, sāpju remdēšanai, kompensēšanai ievainojumu vai sakropļojumu gadījumos, cilvēka anatomijas vai fizioloģisko procesu pētīšanai, aizvietošanai vai pārveidošanai, vai medicīnisko koncepciju pārbaudei, un kura paredzētā pamatdarbība attiecībā uz cilvēka ķermeni netiek panākta ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai metaboliskiem līdzekļiem, taču tos var izmantot ierīces darbībā.

 

Arbor Medical Korporācija nodrošina pilna profila medicīnas ierīču uzturēšanu darba kārtībā, kas aptver medicīnas ierīču profilaktiskās apkopes un remontu.

Lai uzzinātu vairāk par Arbor Medical Korporācija piedāvātajiem medicīnas ierīču servisa risinājumiem, lūdzu sazinieties ar Arbor Medical Korporācija servisa daļu.

Tel.: 67893785 vai 67620126

E-pasts: serviss@arbor.lv

 


Medicīnas ierīču profilaktiskās apkopes

Medicīnas ierīces profilaktiskās apkopes ir pasākumu kopums, kas izpaužas kā medicīniskās ierīces ražotāja sertificēta inženiera veikta medicīniskās ierīces inspekcija, periodiski maināmo komponenšu nomaiņa, apkopjamo komponenšu apkope/tīrīšana, kā arī medicīniskās ierīces pašpārbaudes veikšana un kalibrācija.

 


Medicīnas ierīču remonts

Medicīniskās ierīces remonts ietver ierīces tehniskās vai programmatūras kļūmes novērtējumu, tehnisko darbu kopumu, kas nepieciešams kļūmes novēršanai, bojāto detaļu nomaiņu vai programmatūras pārinstalāciju. Medicīniskās ierīces remonts tiek veikts saskaņā ar medicīniskās ierīces ražotāja indikācijām, un to veic ražotāja sertificēts inženieris.

 


Medicīnas ierīču instalācija

Medicīnas ierīces instalācaija ir tehnisko un plānošanas darbu kopums, kas ietver medicīniskās ierīces novietojuma plānošanu un, pēc nepieciešamības - zonas pielāgošanu, medicīnas ierīces transportāciju uz instalācijas zonu, ierīces tehnisko uzstādīšanu, programmatūras instalāciju, medicīnas ierīces pirmreizēju palaišanu darbībā, kā arī personāla pamatapmācības.  Pēc medicīnas ierīces instalācijas tiek veikta pilna medicīnas ierīces ārēja un funkciju testēšana. Medicīnas ierīces testēšanu veic medicīnas ierīces ražotāja sertificēts inženieris.

 


Medicīnas ierīču pārvietošana

Medicīnas ierīču pārvietošana ietver medicīnas ierīces pārvietošanas plāna izstrādi un saskaņošanu, uzstādītās medicīnas ierīces demontāžu, transportēšanu uz paredzēto uzstādīšanas vietu un ierīces atkārtotu instalāciju.

 


Medicīnas ierīces lietotāja apmācība

Medicīnas ierīces lietotāja apmācība ietver procedūru kopumu, kas aptver lietotāja instruēšanu par medicīnas ierīces funkcijām, praktisko apmācību, kā arī informatīvos mācību materiālus.

Medicīnas ierīces lietotāja apmācību veic produktu speciālists, inženieris, kurš apmācīts darbā ar attiecīgo medicīnas ierīci, vai medicīnas ierīces ražotāja nozīmēts aplikāciju speciālists.

 


*Visas iepriekšminētās darbības tiek veiktas saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745   un Ministru kabineta noteikumiem Nr.461, kā arī ievērojot medicīnas ierīces ražotāja norādījumus attiecībā uz darbībām, kādas nepieciešams veikt, lai nodrošinātu ierīces maksimālu funkcionalitāti un ilgmūžību.

 


Saistošie dokumenti:

Darbības, kas saistītas ar Medicīnisko ierīču uzturēšanu darba kārtībā regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.689, ar kuriem iespējams iepazīties šeit.

Dodieties uz Latvijas Republikas Veselības ministrija Veselības inspekcija mājaslapu, lai uzzinātu vairāk par medicīnas ierīču eksplutācijas kārtību.

Dodieties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745, lai iegūtu papildus informāciju par Eiropas komisijas izstrādātajiem normatīviem saistībā ar medicīnas ierīcēm.

Sīkdatnes mūsu interneta vietnē palīdz nodrošināt mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu interneta vietni, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes.     Uzzināt vairāk