JAUNUMS! Ādas dezinfekcijas līdzeklis ArboSept A

 
14. aprīlis, 2020
 

              ArboSept A ādas dezinfekcijas līdzeklis 

 

 

 

Apraksts

ArboSept A ir ādas dezinfekcijas līdzeklis, kas ražots uz etanola bāzes. Produkts paredzēts roku higiēniskajai un ķirurģiskajai dezinfekcijai.

Biocīda reģ. Nr.LV26032020/2528

Ražots Latvijā.

ArboSept A ir efektīvs roku dezinfekcijas līdzeklis uz etanola bāzes ar plašu iedarbības spektru – iznīcina baktērijas ( t.sk., tuberkulozes MRSA), sēnīšu slimību ierosinātājus (t.sk. C.albicans) un vīrusus (t.sk. HBV, HCV, HIV ). Līdzeklis ir efektīvs arī

olbaltumvielu un asiņu klātbūtnē. Nav nelabvēlīga ietekme uz ādu, jo sastāvā ir iestrādāts komponents, kas pasargā ādu no atūdeņošanās. Pateicoties tam,

ArboSept A ir īpaši piemērots biežai un regulārai roku dezinfekcijai slimnīcās un darbības sfērās, kur nepieciešama regulāra roku dezinfekcija (piemēram, veterinārmedicīnā, medicīnā, pacientu mājas aprūpē, epidēmiju uzliesmošanas gadījumos, kā arī izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un pārtikas rūpniecībā, frizētavās un kosmētiskajos salonos, viesnīcās un SPA centros, un sadzīvē), kā arī roku higiēniskajai apstrādei vietās, kur nav pieejams ūdens.

ArboSept A ir bez smaržvielām un izveidots atbilstoši Eiropas Kosmētikas Direktīvai.

ArboSept A ir drošs un nekaitīgs lietošanā atbilstoši lietošanas instrukcijai un Drošības datu lapai.

Īpašības:

•Satur 80% etanola, kas ir ļoti efektīvs dezinfekcijas līdzeklis

•Lietojams arī ķirurģiskajai roku dezinfekcijai

•Bez smaržvielām, nav ar asu smaku un nerada elpceļu kairinājumu

•Satur 1,5 % ādas mīkstināšanas līdzekļa, kas pasargā ādu no atūdeņošanas

Lietošanas instrukcija:

Preparāts lietojams ārīgi, neatšķaidītā veidā.

Roku ķirurģiskā dezinfekcija: Uzklāt līdz 5 ml ArboSept A uz rokām un delnām un ierīvēt 45 sek. Procedūru atkārtot vēlreiz. Kopējais iedarbības laiks 1,5 min. Sekot, lai tiktu noklāta visa roku virsma.

Roku higiēniskā dezinfekcija:

Uzklāt uz rokām 3 ml ArboSept A un ierīvēt. Apstrādes ilgums 30 sekundes.

Mikrobioloģiskā testēšana:

ArboSept A analogs ir testēts atbilstoši EN1500 noteikumiem Sabiedrības veselības departamentā Helsinkos, Somijā. ArboSept atbilst EN1500 prasībām, kā arī EN14476, EN13727, EN1650, EN12791, EN1276.

Vispārējie drošības norādījumi:

• produklts viegli uzliesmo

• nelietot atklātas uguns tuvumā

• neapstrādāt brūces un gļotādas

• uzglabāt 5-30 °C temperatūrā

• sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem

• sargāt no bērniem

• uzglabāt labi noslēgtā tarā

• ievērot līdzekļa derīguma termiņu.

Darba drošības noteikumi: skatīt Drošības datu lapas 7. iedaļu

Drošības prasības: skatīt Drošības datu lapas 8. iedaļu.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: Saindēšanās simptomi var parādīties pēc iedarbības, tādēļ šaubu gadījumā vērsieties pie ārsta kā pēc tiešas saskares ar ķīmisku produktu, tā izjūtot nemitīgu diskomfortu. Uzrādiet ārstam šī produkta

drošības datu lapu.

Pēc ieelpošanas: Šis produkts nesatur vielas, kuras ir klasificētas kā bīstamas ieelpošanai. Tomēr gadījumā, ja parādās saindēšanās simptomi, pārvietojiet cietušo no riska vietas un nodrošiniet svaiga gaisa piekļuvi. Ja simptomi kļūst smagāki vai

nepāriet, vērsieties pie ārsta.

Pēc saskares ar ādu: Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskarē ar ādu.

Pēc saskares ar acīm: Šis produkts satur vielas, kas saskarē ar acīm kairina to gļotādu. Rūpīgi skalojiet acis vismaz 15 minūtes ar remdenu ūdeni un gādājiet, lai cietušais neberž vai neaizver acis.

Pēc norīšanas: Norīšanas gadījumā nekavējoties dodieties pie ārsta un uzrādiet šī produkta Drošības datu lapu.

Saziņai: arbor@arbor.lv, tālr. nr. +371 67620126, vai eleanora.lace@arbor.lv

Sīkdatnes mūsu interneta vietnē palīdz nodrošināt mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu interneta vietni, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes.     Uzzināt vairāk